TIN TỨC

Nhà cái tài xỉu – Dược, Đại học Huế tổ chức Hai seminar về đổi mới đào tạo Bác sĩ nội trú.

Ngày 24/4/2023, đoàn chuyên gia của Trường Y khoa Harvard và HAIVN đã đến trường Đại học Y Dược, Đại học Huế để trao đổi và tập huấn các nội dung quan...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm Đổi mới chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú

Chiều ngày 28/2/2023, Nhà cái tài xỉu – Dược, ĐHH phối hợp cùng HAIVN tổ chức hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới CTĐT BSNT. Đây là hội thảo cấp...

Nhà cái tài xỉu tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Sau đại học năm 2023

Ngày 21 tháng 02 năm 2023, Nhà cái tài xỉu tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Tiến sĩ, Chuyên khoa cấp I, cấp II, Thạc sĩ khóa...

Nhà cái tài xỉu , tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022

Ngày 21 tháng 11 năm 2022 Nhà cái tài xỉu , tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Chuyên khoa cấp I khóa 2020-2022 cho 518 học viên đủ...
THÔNG BÁO
Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh


2023-10-27

Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh: Nguyễn Hải Cường


2023-10-27

Thông báo nhận đơn phúc khảo tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp I, Chuyên khoa cấp II năm 2023


2023-10-27

Kết quả tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2 năm 2023


2023-10-26

Điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2 năm 2023


2023-10-26

Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị Khoa học Sau đại học Nhà cái tài xỉu lần thứ XII năm 2023


2023-09-12

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo liên tục cấp chứng chỉ năm 2023 (Đợt 2)


2023-08-04

ĐÀO TẠO Sau đại học
QUẢN LÝ HỌC VỤ
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường