Điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2 năm 2023


SỐ HIỆU

THỜI GIAN

26-10-2023


Nếu bạn có thắc mắc về thông báo Điều kiện trúng tuyển và điểm chuẩn tuyển sinh Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa cấp 1, Chuyên khoa cấp 2 năm 2023, xin vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học tại đây để có thêm thông tin.