Hoạt động Hue-UMP | 07-11-2023

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm triển khai đổi mới Chương trình đào tạo Bác sĩ nội trú ngành Nội khoa

Hoạt động Hue-UMP | 07-11-2023

Làm việc với Đoàn công tác Đại học Ghent Vương quốc Bỉ

Hoạt động Hue-UMP | 25-10-2023

Nhà cái tài xỉu tham dự và trình bày chuyên đề tại Hội nghị tập huấn do Tổng cục DS-KHHGĐ Tổ chức.

Hoạt động Hue-UMP | 06-10-2023

Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024

Hoạt động Hue-UMP | 05-09-2023

Tân sinh viên Nhà cái tài xỉu – Dược, Đại học Huế nhập học năm học 2023 – 2024

Hoạt động Hue-UMP | 21-08-2023

Chương trình đào tạo liên tục Lâm sàng Bệnh động kinh phối hợp Liên đoàn chống động kinh Quốc tế

Hoạt động Hue-UMP | 18-08-2023

Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW và triển khai kế hoạch năm học 2023-2024.

1  2  3 ... 63  64  65  >|