Thông tin Nội dung Ngày cập nhật
Thông tin luận án NCS Nguyễn Hải Cường - Ngành Nội khoa

1.

2.

3. )

4.

10-10-2023
Thông tin luận án NCS Nguyễn Tuấn Anh - Ngành Nội khoa

1.

2.

3.

4.

10-10-2023
Thông tin luận án NCS Đặng Văn Thắng - Ngành Ngoại khoa

05-07-2023
Thông tin luận án NCS Lê Viết Nguyên Sa - Ngành Sản Phụ Khoa

03-07-2023
Thông tin luận án NCS Hoàng Đức Minh - Ngành Ngoại khoa

01-06-2023
Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Hiệp Tuyết - Ngành Khoa học y sinh

26-04-2023
Thông tin luận án NCS Trần Khánh Nga - Ngành Sản Phụ Khoa

3

25-04-2023
Thông tin luận án NCS Ngô Thanh Liêm - Ngành Ngoại khoa

20-03-2023
Thông tin luận án NCS Đỗ Văn Diệu - Ngành Y tế công cộng

03-03-2023
Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Hường - Ngành Y tế công cộng

30-12-2022
Thông tin luận án NCS Nguyễn Thị Kim Hoa - Ngành Nhi khoa

20-12-2022
NCS Nguyễn Đình Luân - Ngành Điện quang và y học hạt nhân

13-12-2022
NCS Trần Nguyễn Trà My - Ngành Y tế công cộng

1.

2.

3.

10-11-2022
NCS Trần Hữu Thanh Tùng - Ngành Nội khoa

1.

2.

3.

01-10-2022
NCS Hồ Thị Thanh Tâm - Ngành Sản Phụ khoa

1. Toàn văn luận án

2.

3.

29-08-2022
NCS Trần Nguyễn Ái Thanh - Ngành Nội khoa

1.

2.

3.

03-08-2022
NCS Nguyễn Tấn Đức - Ngành Y tế công cộng

1. Toàn văn luận án

2.

3.

28-07-2022
NCS Hoàng Thị Ngọc Hà - Ngành Điện quang và y học hạt nhân

1.

2.

3.

10-05-2022
Thông tin luận án NCS Phan Thái Hảo - Ngành Nội khoa

08-05-2022
Thông tin luận án NCS Bùi Thị Thanh Hiền - Ngành Nội khoa

06-05-2022
THÔNG TIN HỌC VỤ

Danh mục ngành học xếp theo tên ngành


Kế hoạch năm học và các mốc thời gian quan trọng


Các qui định, quy chế đào tạo đang áp dụng tại Nhà trường