Hợp tác quốc tế | 19-10-2023

Đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại biểu cấp cao từ Đại học Queensland (UQ), Australia

Hợp tác quốc tế | 16-03-2023

Tái khởi động chương trình Work the World tại Nhà cái tài xỉu

Hợp tác quốc tế | 12-12-2022

Nhà cái tài xỉu – Dược, Đại học Huế tham gia các Ban tư vấn chuyên môn kỹ thuật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO)

Hợp tác quốc tế | 09-12-2022

Tổ chức hoạt động Seminar tổng kết Dự án “Đổi mới toàn diện chương trình đào tạo dựa trên năng lực nhằm nâng cao giá trị cuộc sống ở Việt Nam” (DVINE)