Nhà cái tài xỉu Nền tảng tin cậy

Tiếp công dân - Đường dây nóng

Công tác tiếp công dân - Đường dây nóng


Lịch tiếp công dân định kỳ: 
- Thời gian: 10h00 sáng thứ Năm (của tuần thứ 2 và tuần thứ 4 hàng tháng).
- Chủ trì: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Phòng TC, HC, TT&PC
- Địa điểm: VP Hội đồng Trường (Phòng họp I, tầng 2 nhà A), Nhà cái tài xỉu - Dược, 06 Ngô Quyền, TP. Huế

Đường dây nóng Nhà cái tài xỉu
- GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng - SĐT: 0914.066.755
- PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng - SĐT: 0914.019.218
- TS. Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Phòng TC, HC, TT&PC - SĐT: 0914.312.951 

Đường dây nóng Đại học Huế
- TS. Trương Qúy Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế - SĐT: 0918.913.368
- TS. Phạm Thế Kiên, Phó Trưởng Ban TT & PC Đại học Huế - SĐT: 0905.050.135 

Đường dây nóng phòng chống dịch Covid-19 Nhà cái tài xỉu : 0828 579 115